La traducció és una eina de comunicació intercultural, un motor d’entesa i un recurs imprescindible en un món globalitzat. Des de fa més de 25 anys ajudem a obrir mercats, divulgar coneixement i transmetre informació en més de 30 idiomes arreu del món.

Traditext, SL és una empresa de serveis lingüístics especialitzada en la traducció, la correcció i l’assessorament lingüístic.

L’empresa va néixer l’any 1991 a Barcelona com a expressió de la voluntat d’un grup de professionals entusiastes d’oferir un servei integral de primera qualitat. D’aleshores ençà, la tecnologia i la manera de treballar i d’intercanviar experiències i coneixements han evolucionat. El nostre objectiu, però, és el mateix que el del primer dia: aconseguir no tan sols bones traduccions, sinó també textos veritablement genuïns en la llengua d’arribada.

Al llarg dels anys, hem aplegat un equip d’experts lingüistes i professionals especialitzats en diversos àmbits, que han permès consolidar-nos com a socis de referència per a institucions públiques, despatxos professionals, centres d’ensenyament, fundacions i empreses dels àmbits més diversos. Tots ells ens han atorgat la seva confiança i són la millor garantia de qualitat per als nostres futurs clients.

Entenem la comunicació multilingüe com un procés global, que requereix un enfocament ampli i que no es limita a la simple traducció/correcció d’un text.

Ens adaptem a les característiques de cada client. Establim una comunicació fluïda per a resoldre dubtes, contextualitzar els textos i integrar-los en un històric de traduccions que ha de permetre mantenir la uniformitat terminològica i estilística en el futur. I defensem, des del primer dia, una filosofia de doble revisió com a única garantia possible de qualitat: tots els textos són revisats per un segon lingüista, que resol qualsevol possible dubte abans de lliurar els textos definitius.

Aquesta voluntat de rigor i bon servei es reflecteix en un nivell d’altíssima satisfacció dels nostres clients, que ens motiva i enorgulleix.

Ens dediquem exclusivament a l’àmbit de la traducció i la revisió de textos en múltiples sectors. Per a poder satisfer les necessitats d’alta especialització que ens plantegen molts dels nostres clients, hem reunit al llarg dels anys un equip d’excel·lents professionals de diversos àmbits (enginyeria, dret, arquitectura, màrqueting, economia, ciències socials, entre d’altres).

Assignem la traducció de qualsevol text sense excepcions a un professional o grup de professionals del mateix sector d’activitat, amb coneixements precisos sobre les característiques de la documentació que s’ha de traduir. Això permet establir una comunicació fluida i profitosa entre el professional, l’empresa i el client per a resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar i lliurar un text perfectament validat.